Sistem TERMO 85 VS i VP je namijenjen za izradu ulaznih vrata i sastoji se od grupa:

 • Termo 85 VS otvaranje vani (ulazna vrata sa staklenom ispunom)
 • Termo 85 VS otvaranje unutra (ulazna vrata sa staklenom ispunom)
 • Termo 85 VP otvaranje unutra (ulazna vrata sa panelnom ispunom)

 

Sistem omogućava izvedbu različitih shema:

 • jednokrilna vrata
 • jednokrilna vrata sa bočnim fiksnim dijelom
 • jednokrilna vrata sa fiksnim i otvarajućim nadsvjetlom
 • dvokrilna vrata
 • dvokrilna vrata sa bočnim fiksnim dijelom
 • dvokrilna vrata sa fiksnim i otvarajućim nadsvjetlom

To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama:

 • 85 mm – Termo 85 VS otvaranje vani i unutra; Termo 85 VP
 • 5 mm – Termo 85 VP obostrano, ravni lim

Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 34 mm za ram i 30 i 26 mm za krilo. Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F.
Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama.

© Aluminij građenje j.d.o.o.