Sistem TERMO 85 S plus je namijenjen  za izradu prozora, balkonski vrata (otvaranje unutra) i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 85 mm. Primjenom novih materijala koji imaju izrazito termički dobre karakteristike, ovaj sistem zadovoljava kriterije otvora za niskoenergetske kuće. Prekid termičkog mosta se postiže ABS- termo štapićima od 45 mm. Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K). Brtvljenje je izvedeno TPE (Alfaprene) brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima, te sa sistemima za vrata Termo 85 VS i VP. Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20.

© Aluminij građenje j.d.o.o.