Sistem TERMO 120 se sukladno debljini stakla i izvedbenoj shemi dijeli na:

  • Termo 120 je namijenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (dvostruko staklo) u dvokrilnoj, trokrilnoj i četverokrilnoj izvedbi.
  • Termo 120 plus je namijenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (dvostruko staklo) sa integriranim fiksnim dijelom.
  • Termo 120-D je namijenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (trostruko staklo) u dvokrilnoj, trokrilnoj i četverokrilnoj izvedbi.
  • Termo 120-D plus je namijenjen za izradu kliznih i podizno kliznih prozora i vrata (trostruko staklo) sa integriranim fiksnim dijelom.

To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovnih ugradbenih dubina ramova od 120 do 196.5 mm. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 14.8 mm i 22 mm (Termo 120), 20 mm i 28 mm (Termo 120-D). Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Mogućnost izvedbe skrivenog odvoda vode iz rama.

© Aluminij građenje j.d.o.o.